T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Güvenliği Komitesi

Güncelleme Tarihi: 23/11/2018

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü-Subhan Günaltay İdari Mali Hizmetler Müdürü-Erkan ÇEPEL

Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

Mevlüt DEMİR

Hasta bilgi ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü-Subhan Günaltay

Radyasyon güvenliğinin sağlanması

Murat AKAN

Transfüzyon güvenliğinin sağlanması

Numan YILDIRIM

Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

Yaşar Tamur

Enfeksiyonların önlenmesi

Muhlis YILDIZ

Laboratuvar da hasta güvenliğinin sağlanması

Numan YILDIRIM

Hastaların güvenli transferi

Melek AKSOY

İlaç güvenliğinin sağlanması

Bahar Özdemir

Hastaların doğru kimliklendirilmesi

Muhlis YILDIZ

Hasta mahremiyeti

Muhlis YILDIZ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü-Subhan Günaltay

Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü-Subhan Günaltay

Fiziksel şiddete maruz kalma risklerinin azaltılması

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu-Muhammed Yusuf GÜLLÜ

Sağlık tarama programının hazırlanması ve takibi

Enfeksiyon Hemşiresi-Muhlis YILDIZ Kalite Yönetim Direktörü-Gülşen BAĞCIER

Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması

Numan YILDIRIM

Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu-Muhammed Yusuf GÜLLÜ Kalite Yönetim Direktörü-Gülşen BAĞCIER

EĞİTİM KOMİTESİ

Hizmet içi eğitimler

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü-Subhan Günaltay Eğitim Hemşiresi-EZGİ KOCATEPE

Uyum eğitimi

Eğitim Hemşiresi-Ezgi KOCATEPE

Sağlıkta kalite standartları eğitimi

Kalite Yönetim Direktörü-Gülşen BAĞCIER

Hastalara yönelik eğitimler

Yaşar Tamur

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması

Başhekim-Uzm.Dr.Hasan Kurşun

Acil durum ve afet yönetim çalışmaları kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü-Subhan Günaltay İdari Mali Hizmetler Müdürü-Erkan ÇEPEL

Tıbbi cihazların bakım ayar ve kalibrasyonlarının yapılması

Mevlüt DEMİR

Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi

Kalite Yönetim Direktörü-Gülşen BAĞCIER

Atık yönetimi çalışmaları

Tehlikeli maddelerin yönetimi

 

Kalite Yönetim Direktörü-Gülşen BAĞCIER

Teknik Birim Sorumlusu

Kamil TUNÇ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Başhekim-Uzm.Dr.Hasan Kurşun

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü-Subhan Günaltay

Enfeksiyon Birim Sorumlu Doktoru-Dr.Ayşe Cansu PARLAK

Enfeksiyon Hemşiresi-Muhlis YILDIZ

Kalite Yönetim Direktörü-Gülşen BAĞCIER

 

BİNA TURU EKİBİ

TEMİZLİK KOMİTESİ EKİBİ

 

Uzm.Dr.Hasan KURŞUN

Erkan ÇEPEL

 

Subhan GÜNALTAY

Subhan Günaltay

 

Erkan ÇEPEL

Gülşen BAĞCIER

 

Gülşen BAĞCIER

Muhammed YALÇIN

 

Kamil TUNÇ

Melek AKSOY

 

 

Yaşar TAMUR

 

 

Numan YILDIRIM

 

 

Murat AKAN

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

 

Uzm.Dr.Hasan KURŞUN

 

Subhan GÜNALTAY

 

Erkan ÇEPEL

 

Muhammed Yusuf GÜLLÜ

 

Muhlis YILDIZ

 

PEMBE KOD EKİBİ

MAVİ KOD EKİBİ

 

Uzm.Dr.Hasan KURŞUN

Uzm.Dr.Hasan KURŞUN

 

Erkan ÇEPEL

Subhan GÜNALTAY

 

Yaşar TAMUR

Melek AKSOY

 

BEYAZ KOD EKİBİ

KIRMIZI KOD EKİBİ

 

Uzm.Dr.Hasan KURŞUN

Erkan ÇEPEL

 

Erkan ÇEPEL

Subhan GÜNALTAY

 

Subhan GÜNALTAY

Muhlis YILDIZ

 

Muhammed Yusuf GÜLLÜ