T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ziyaretçi ve Refakatçinin Uyması Gereken Kurallar

Güncelleme Tarihi: 23/01/2018

       Ziyaretçi Kuralları


 • Hastanemizde her gün 13:00-14.00, 19:00-20:00saatleri arasında hasta ziyareti yapılmaktadır. 

 • Hastalarımızın sağlığı ve tedavilerinin yiyecek kabul edilmemektedir.

 • Hastanemizde enfeksiyon riski ve çocukların psikolojik olarak olumsuz etkilenmesi nedeniyle 12 yaşın altındaki çocukların hasta ziyaretinde bulunmamaları konusunda aileler bilgilendirilmektedir. 

 • Enfeksiyon kapma riskine karşı ziyaretçilerin hastaya ait eşyaları kullanmaması, hasta yataklarına oturmaması gerekmektedir.

 • Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.

 • Hastalarımızın tedavi ve muayene işlemleri sırasında ziyaretçilerin odadan çıkarak hasta mahremiyetine özen göstermesi beklenmektedir.

 • Hastalarımızın ziyareti tıbbi nedenlerle hekimi tarafından yasaklandıysa ziyaret konusunda ısrar edilmemesi rica edilmektedir.

 • Hastalarımızı enfeksiyondan korumak amacıyla hasta odalarına topraklı çiçek kabul edilmemektedir.

 • Ziyaretçilerimizin hastane içinde sigara içmesi kesinlikle yasaktır.

 • Gürültü yapmayınız, yüksek sesle konuşmayınız.

 • Hastalara ait tıbbi cihazlara dokunmayınız.

 • Hasta ziyareti esaslarına uyulması kontrolü; servis çalışanları, hastane güvenlik görevlisi, nöbetçi memur kontrolündedir. 

 • Nezle ve soğuk algınlığı gibi bulaşıcı hastalıkların varlığında hasta ziyareti sakıncalı olmaktadır.

 • Özellikli birimlerde (yoğun bakım, yenidoğan, pediatri, enfeksiyon gibi) ziyaret için belirlenmiş sabit gün ve saatler olmayıp ilgili hekimin izni dahilinde ziyaret yapılabilir

     Refakatçi Kuralları


 • Hastanemizde refakatçilerin kalması için uygun koşullar sağlanmıştır. 

 • Yoğun Bakım Ünitemizde refakatçi uygulaması yoktur.

 • Hastanıza refakatçi gerekip gerekmediği konusunda doktorunuz sizi bilgilendirecektir.

 • Refakatçilerin hastanemizin tüm kurallarına uyması beklenmektedir.

 • Refakatçilerin hastalarının bakımına sadece doktorun ve hemşirenin izin verdiği ölçüde yardım etmesi beklenmektedir.

 • Refakatçinin, hastanın güvenliği açısından doktor ve hemşirelerin bilgisi dışında her hangi bir uygulamada bulunması yasaktır.

 • Hemşirelerce verilen hasta bakım eğitimi kurallarına uymalıdır.(El hijyeni, düşme riski eğitimi)

 • Hastane idaresinin belirlediği refakatçi önlüğünü giyecektir.

 • Hastasının yanından ayrılacağı durumda ve refakatçi değişimlerinde hemşireye haber vermelidir. Refakatçi yaka kartını takacaktır.

 • Size ve hastanıza huzurlu bir ortam sağlayabilmemiz için, hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmamanız, gürültü yapmamanız gereklidir. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması gerekmektedir. 

 • Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir. 

 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir. 

 • Refakatçiler, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir müdahalede bulunmayacak, yiyecek, içecek vermeyecektir.

 • Refakatçiler hastane içinde tütün ve alkol kullanmayacaktır.