T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari ve Mali Hizmetler

Güncelleme Tarihi: 17/01/2019

Hasta Hakları Sorumlusu

Hemşire: Muhlis YILDIZ

e-mail: konyadhs27.kalite@saglik.gov.tr


Personel Şube – ÇKYS - Arşiv

Tıbbi Sekreter: Alim BOĞA

Yazı İşleri:

Tıbbi Sekreter: Mehmet MUCUK

Tıbbi Sekreter:  Mustafa KURT


Çalışan Hakları
Muhammet Yusuf GÜLLÜ


Maaş Mutemetlik Birimi

Hemşire Yaşar DEMİRAY


Satın Alma

Hemşire Mustafa TURAN

Vhki Mehmet YALÇINKAYA


İstatistik 

Hemşire FATMA Gül KURŞUN

Vhki Sultan ÇEPEL


Evde Sağlık Hizmetleri

Hemşire Ezgi KOCATEPE


Kalite Birim Sorumlusu:
Hemşire: Gülşen BAĞCIER

Enfeksiyon Birim Sorumlusu:

Hemşire: Muhlis YILDIZ

Eğitim Birim Sorumlusu

Hemşire Berlin AKÇA


Döner Sermaye - Fatura

Vhki Mehmet ÜSTÜN

Eczane – Ambar Ayniyat Birimi

Sağlık Memuru: Mevlüt DEMİR

Tıbbi Sekreter: Ayşe ÖNAL


HBYS - Bilgi İşlem - Otomasyon:

HBYS Ömer YÜKSEL