Hasta Güvenliği Komitesi
20 Haziran 2022

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

Uzm. Dr. Hasan Gazi UYAR

Başhekim

Komite Başkanı

Subhan GÜNALTAY

İdari ve Mali İşler Müdürü

Çalışanlar Arasında Etkili İletişim Ortamının Sağlanması,Radyasyon Güvenliğinin Sağlanması,Laboratuvarda Hasta Güvenliğinin Sağlanması

MustafaTURAN

Müdür Yardımcısı

Çalışanlar Arasında Etkili İletişim Ortamının Sağlanması, Radyasyon Güvenliğinin Sağlanması,Laboratuvarda Hasta Güvenliğinin Sağlanması

Dr.Muhammet Oktay YÜZBAŞIOĞLU

Acil Servis Sorumlu Hekimi

Düşmelerden Kaynaklanan Risklerin Azaltılması, Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi, Bilgi Güvenliğinin Sağlanması,Hasta Mahremiyetinin Sağlanması

Uzm.Dr.Ahmet ALAN

Aile Hekimi

Enfeksiyonların Önlenmesi,Tranfüzyon Güvenliğinin Sağlanması

Bahar ÖZDEMİR GÜLLECİ

Eczacı

İlaç Güvenliğinin Sağlanması

Hümeyra Zeynep UYANIK

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Hasta Güvenliği ile ilgili işlemlerin Takip Edilmesi ve Çözümlenmesi

Mevlüt DEMİR

Biyomedikal Birim Sorumlusu

Hasta Güvenliği ile ilgili işlemlerin Takip Edilmesi ve Çözümlenmesi

Ayşe AKTAŞ

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Hasta Güvenliği ile ilgili işlemlerin Takip Edilmesi ve Çözümlenmesi

Elif AKYÜZ

Acil Birim Sorumlu Hemşiresi

Hasta Güvenliği ile ilgili işlemlerin Takip Edilmesi ve Çözümlenmesi

Arzu KARABOĞA

Klinik Birim Sorumlusu

Hasta Güvenliği ile ilgili işlemlerin Takip Edilmesi ve Çözümlenmesi

Berlin AKÇA

Diyaliz Birim Sorumlu Hemşiresi

Hasta Güvenliği ile ilgili işlemlerin Takip Edilmesi ve Çözümlenmesi

Çağrı Alper ÜNER

Radyoloji Birim Sorumlusu

Hasta Güvenliği ile ilgili işlemlerin Takip Edilmesi ve Çözümlenmesi

Gamze YAMAN EMİR

Kalite Direktörü

Hasta Güvenliği ile ilgili işlemlerin Takip Edilmesi ve Çözümlenmesi, Alınan Kararların Kaydedilmesi Ve Dönem Sonu Raporların Hazırlanması