Hasta Güvenliği Komitesi
08 Nisan 2021

                                 HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

 İdari Mali Hizmetler Müdürü-Subhan GÜNALTAY

Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

Mevlüt DEMİR

Hasta bilgi ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

İdari Mali Hizmetler Müdürü-Subhan GÜNALTAY

Radyasyon güvenliğinin sağlanması

Çağrı Alper ÜNER

Transfüzyon güvenliğinin sağlanması

Numan YILDIRIM

Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

Muhammed Murat TIRIS

Enfeksiyonların önlenmesi

Muhlis YILDIZ

Laboratuvar da hasta güvenliğinin sağlanması

Numan YILDIRIM

Hastaların güvenli transferi

Elif AYDOĞDU

İlaç güvenliğinin sağlanması

Bahar Özdemir

Hastaların doğru kimliklendirilmesi

Muhlis YILDIZ

Hasta mahremiyeti

Muhlis YILDIZ

                                ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması

  İdari Mali Hizmetler Müdürü-Subhan GÜNALTAY

Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması

  İdari Mali Hizmetler Müdürü-Subhan GÜNALTAY

Fiziksel şiddete maruz kalma risklerinin azaltılması

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu-Muhammed Yusuf GÜLLÜ

Sağlık tarama programının hazırlanması ve takibi

Enfeksiyon Hemşiresi-Muhlis YILDIZ                      Kalite Yönetim Direktörü-Gamze Yaman Emir

Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması

Numan YILDIRIM

Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu-Muhammed Yusuf GÜLLÜ                                                                       Kalite Yönetim Direktörü-Gamze Yaman Emir

                                            EĞİTİM KOMİTESİ

Hizmet içi eğitimler

İdari Mali Hizmetler Müdürü-Subhan GÜNALTAY
Eğitim Hemşiresi-Sema ÇAKMAK

Uyum eğitimi

Eğitim Hemşiresi-Sema ÇAKMAK

Sağlıkta kalite standartları eğitimi

Kalite Yönetim Direktörü-Gamze Yaman Emir

Hastalara yönelik eğitimler

Muhammed Murat TIRIS

                                     TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması

 

Acil durum ve afet yönetim çalışmaları kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması

  İdari Mali Hizmetler Müdürü-Subhan GÜNALTAY

Tıbbi cihazların bakım ayar ve kalibrasyonlarının yapılması

Mevlüt DEMİR

Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi

Kalite Yönetim Direktörü-Gamze Yaman Emir

Atık yönetimi çalışmaları

Tehlikeli maddelerin yönetimi

Kalite Yönetim Direktörü-Gamze Yaman Emir

Teknik Birim Sorumlusu

Kamil TUNÇ

                             ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

  İdari Mali Hizmetler Müdürü-Subhan GÜNALTAY

Enfeksiyon Birim Sorumlu Doktoru-Dr.Osman Faruk TERECİ

Enfeksiyon Hemşiresi-Muhlis YILDIZ

Kalite Yönetim Direktörü-Gamze Yaman Emir

 

         BİNA TURU EKİBİ

TEMİZLİK KOMİTESİ EKİBİ

 

 
                              Subhan Günaltay

 

Subhan GÜNALTAY

Gamze Yaman Emir

 


Gamze Yaman EMİR

Çağrı Alper ÜNER

 


Kamil TUNÇ

Muhammed YALÇIN

 

Elif AYDOĞDU

 

Muhammed Murat TIRIS

 

Numan YILDIRIM

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

    

 

 

 

Subhan GÜNALTAY

 

Muhammed Yusuf GÜLLÜ

 

Muhlis YILDIZ

 

PEMBE KOD EKİBİ

            MAVİ KOD EKİBİ

 

 

Dr. Osman Faruk TERECİ

 

Subhan GÜNALTAY

Subhan GÜNALTAY

 

Muhammed Murat TIRIS

Elif AYDOĞDU

 

BEYAZ KOD EKİBİ

      KIRMIZI KOD EKİBİ

 

 

Subhan GÜNALTAY

 

Subhan GÜNALTAY

Muhlis YILDIZ

 

Muhammed Yusuf GÜLLÜ