Bölüm Bazlı Gösterge Sorumluları
20 Haziran 2022

GÖSTERGE ADI

GÖSTERGE SORUMLULARI

KALİTE YÖNETİMİ

Döf Sonuçlandırma Oranı

Gamze YAMAN EMİR

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ

Mavi Kod Olay Bildirim Formu Oranı

Elif AKYÜZ

Beyaz Kod Olay Formu Oranı

Halis YILDIZ

Pembe Kod Formu Oranı

Arzu KARABOĞA

Mavi Kodda 3 Dakika İçinde Olay Yerine Ulaşma Oranı

Elif AKYÜZ

Beyaz Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi

Halis YILDIZ

EGİTİM YÖNETİMİ

Personelin Eğitimlere Katılma Oranı

Halis YILDIZ

Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı

Halis YILDIZ

Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı

Halis YILDIZ

HASTA DENEYİMİ

Hasta Deneyimi Anketleri Analizi

Hümeyra Zeynep UYANIK

SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI

Çalışan Geri Bildirim Oranı

Halis YILDIZ

Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Oranı

Halis YILDIZ

Kan Ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

Hümeyra Zeynep UYANIK

Kesici Delici Alet Yaralanması Oranı

Hümeyra Zeynep UYANIK

Kurum İçi Bölüm Değiştiren Personel Oranı

Alim BOĞA

Kurumdan Ayrılan Personel Oranı

Alim BOĞA

Personel Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı

Hümeyra Zeynep UYANIK

HASTA BAKIMI

Düşen Hasta Oranı

Arzu KARABOĞA

Basınç Yarası Oranı

Arzu KARABOĞA

İLAÇ YÖNETİMİ

İlaç Hatası Bildirim Oranı

Bahar ÖZDEMİR GÜLLECİ

ENJEKSİYON ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ

El Hijyeni Uyum Oranı

Hümeyra Zeynep UYANIK

El Hijjeni Malzemesi Tüketim Oranı

Hümeyra Zeynep UYANIK

TRANSFÜZYON HİZMETLERİ

İmha Edilen Kan Ve Kan Ürünleri Oranı

Ayşe AKTAŞ

RADYASYON GÜVENLİĞİ

Tekrarlayan Röntgen Çekim Oranı

Çağrı Alper ÜNER

ACİL SERVİS

Acil Servis Yeniden Başvuru Oranı

Muhammet Oktay YÜZBAŞIOĞLU

Acil Servis Ortalama Müşahede Süresi

Muhammet Oktay YÜZBAŞIOĞLU

Konsültasyon Hekiminin Acil Servise Ortalama Ulaşma Süresi

Muhammet Oktay YÜZBAŞIOĞLU

Hasta Sevk Oranı

Muhammet Oktay YÜZBAŞIOĞLU

DOĞUM HİZMETLERİ

Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı

Sema ÇAKMAK

Doğumdan Sonraki İlk Bir Saat İçinde Ten Tene Temas Uygulanan Anne Bebek Çifti Oranı

Sema ÇAKMAK

Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı

 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Başvurunun Zamanında Karşılanma Oranı

Hümeyra Zeynep UYANIK

Hasta Başına Yıllık Ziyaret Ortalaması

Hümeyra Zeynep UYANIK

Randevuların Planlanan Zamanda Gerçekleştirilme Oranı

Hümeyra Zeynep UYANIK

Beslenme Risk Değerlendirmesi Yapılma Oranı

 

 

Hümeyra Zeynep UYANIK

BİYOKİMYA LABORATUVARI

Biyokimya Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı

Ayşe AKTAŞ

Biyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

Ayşe AKTAŞ

Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Ayşe AKTAŞ

Biyokimya Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Ayşe AKTAŞ

Biyokimya Laboratuvarı Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı

 

Ayşe AKTAŞ

DİYALİZ HİZMETLERİ

Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V Değeri 1,2 Den Veya Urr Değeri 65 Den Düşük Olan Hasta Oranı

Berlin AKÇA

Serum Ferritin Düzeyi 200-500ng/Ml Arasında Olan Hasta Oranı

Berlin AKÇA

Serum Fosfor Düzeyi 5,5 Mg/Dl nin Üstünde Olan Hasta Oranı

Berlin AKÇA

Serum Albümin Düzeyleri 3,5 G/Dl Nin Altında Olan Hasta Oranı

Berlin AKÇA

Serum Düzeltilmiş Kalsiyum Düzeyi 8,5-10,5 Mg/Dl Arasında Olan Hasta Oranı

Berlin AKÇA

Düzeltilmiş Ca+P Düzeyi 55 İn Altında Olan Hasta Oranı

Berlin AKÇA

Ortalama Hemodiyaliz Süresi

Berlin AKÇA

Hemodiyaliz Hastalarında Eritropoetin Kullanım Oranı

Berlin AKÇA

Ortalama Hemoglabin Düzeyi 10-13 G/Dl Arasında Olan Hasta Oranı

Berlin AKÇA

Hbsag Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı

Berlin AKÇA

Antı-Hcv+ Hasta Oranı

Berlin AKÇA

Kalıcı Kateterli Hasta Oranı

Berlin AKÇA

Kalıcı Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı

Berlin AKÇA

Geçici Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı

Berlin AKÇA

Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Oranı

Berlin AKÇA

Mortalite Oranı

Berlin AKÇA

Gerekli Laboratuvar Testlerinin Eksiksiz Olarak Yapılma Oranı

Berlin AKÇA

Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin Zamanında Yapılma Oranı

Berlin AKÇA

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Sbys Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi

Ömer YÜKSEL

Sbsys’nin Devre Dışı Kaldığı Süre

Ömer YÜKSEL

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ

Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı

Alim BOĞA

 

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Direktörü

Başhekim