Bölüm Bazlı Gösterge Sorumluları
20 Şubat 2020


2019 YILI BÖLÜM BAZLI GÖSTERGE SORUMLULARI

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ-GÖSTERGELERİN İZLENMESİ

Gamze Yaman Emir

GÖSTERGE ADI

GÖSTERGE SORUMLUSU

 

KALİTE YÖNETİMİ

 

Düzeltici/Önleyici Faaliyet(DÖF) Oranı

 

Gamze Yaman Emir-Kalite Yönetim Direktörü

 

 

ACİL DURUM YÖNETİMİ

 

Eksiksiz doldurulan mavi kod olay formu oranı

 

Muhlis YILDIZ-Acil Durum ve Afet Yönetim Birim Sorumlusu

Gamze Yaman Emir- Kalite Yönetim Direktörü

Eksiksiz doldurulan beyaz kod olay formu oranı

Muhammed Yusuf GÜLLÜ-Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Eksiksiz doldurulan pembe kod olay bildirim formu

Güvenlik Amiri

Mavi Kodda Olay Yerine Ulaşma Süresi

Muhlis YILDIZ-Acil Durum ve Afet Yönetim Birim Sorumlusu

 

EĞİTİM YÖNETİMİ

 

Personelin Eğitimlere Katılım Oranı

 

Sema ÇAKMAK-Eğitim Birim Sorumlusu

Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı

 

Sema ÇAKMAK-Eğitim Birim Sorumlusu

 

HASTA DENEYİMİ

 

Hasta memnuniyet oranı

 

Muhlis YILDIZ-Hasta Hakları Birim Sor.

Gamze Yaman Emir-Kalite Yönetim Direktörü

 

 

 

 

 

SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI

Çalışan Memnuniyet Oranı

Muhammed Yusuf GÜLLÜ-Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Gamze Yaman Emir-Kalite Yönetim Direktörü

Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay sayısı

Muhammed Yusuf GÜLLÜ-Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Gamze Yaman Emir-Kalite Yönetim Direktörü

Kan ve vücut sıvılarına maruz kalma oranı

Muhammed Yusuf GÜLLÜ-Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Muhlis YILDIZ-Enfeksiyon Birim Sorumlusu

Kesici/delici alet yaralanma oranı

Muhlis YILDIZ-Enfeksiyon Birim Sorumlusu

Personel devir hızı

Alim BOĞA-İnsan Kaynakları Birimi

Mesleki eğitimine uygun bölümde çalışmayan personel oranı

Subhan GÜNALTAY-İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Çalışanlara yönelik sağlık taramalarını tamamlama oranı

Muhammed Yusuf GÜLLÜ-Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Muhlis YILDIZ-Enfeksiyon Birim Sorumlusu

Hemşire bölüm değiştirme oranı

Subhan GÜNALTAY-İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

 

 

HASTA BAKIMI

 

Düşen Hasta Oranı

Melek AKSOY-Acil Servis Birim Sorumlusu

Yaşar TAMUR-Karma Servis Birim Sorumlusu

 

İLAÇ YÖNETİMİ

 

İlaç hatalarının gerçekleşme sayısı

Melek AKSOY-Acil Servis Birim Sorumlusu

Yaşar TAMUR-Karma Servis Birim Sorumlusu ECZACI

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

 

El hijyen uyumu

Muhlis YILDIZ-Enfeksiyon Birim Sorumlusu

TRANSFÜZYON HİZMETLERİ

 

İmha edilen kan miktarı

 

Numan Yıldırım-Kan Merkezi Sorumlusu

RADYASYON GÜVENLİĞİ

 

Tekrarlayan çekim sayısı

 

Zehra EROL-Radyoloji Birim Sorumlusu

 

 

ACİL SERVİS

Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı

 

Dr. Ümmügülsüm KOCA-Acil Servis Birim Sorumlu Doktoru

Melek AKSOY-Acil Servis Birim Sorumlu Hemşiresi

 

Acil Serviste Ortalama Müşahede süresi

Konsültan Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi

Hasta Sevk Oranı

Acilden Yatış Verilen hastaların ilgili servise yatış süreleri

 

DİYALİZ HİZMETLERİ

Saf su örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerinin

Berlin AKÇA-Hemodiyaliz Birim Sorumlu Hemşiresi

Uzm.Dr.Sibel EKİCİ-Hemodiyaliz Birim Sorumlu Doktoru

Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V veya URR Değeri 1.2 den düşük olan hasta oranı

 

 

 

BİYOKİMYA LABORATUVARI

Klinik laboratuar testlerinde reddedilen numune oranı

 

 

 

Numan YILDIRIM-Biyokimya laboratuvarı Sorumlusu

Kaybolan numune oranı

İç Kalite kontrol çalışmalarında uygunsuzluk sayısı

Dış kalite kontrol çalışmalarında uygunsuzluk sayısı

Zamanında verilmeyen sonuç oranı

Panik değer oranı

 

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Teknik Birimin Hastane Yönetim Sistemi(HBYS)Arızalarına ortalama müdahale süre

 

Ömer YÜKSEL-Bilgi İşlem Birimi Sorumlusu

 

 

HBYS nin devre dışı kaldığı süre

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ

 

Eksiksiz hasta dosyası oranı

 

Alim BOĞA-Arşiv Birim Sorumlusu