Misyonumuz - Vizyonumuz -Değerlerimiz

Misyonumuz
Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, hasta ve çalışan güvenliğini önemseyen, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi
din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolar ile sunmaktır.

Vizyonumuz
Çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan ve bu özellikleri ile
uluslararası standartlarda öncelikle tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.

Temel Değerlerimiz

Güvenilirlik
Adil ve hakkaniyetli hizmet
Mahremiyet ve gizliliği koruma
İnsana ve emeğe saygı
Bilimsel ve akılcı hizmet 
Ekip çalışması bilincine sahip olmak
Profesyonellik ve kesintisiz hizmet
Yeniliklere açık olmak