Evde Bakım Birimi
20 Haziran 2022


Günümüzde ortalama yaşam süresinin uzaması, yaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların artmasına neden olmuştur. Kronik hastalıklara bağlı olarak gelişen komplikasyonların tedavileri için hastaların, hastane yataklarında uzun süre kalmalarına bağlı sosyal ve psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmakta, bu hastaların taburcu olduktan sonra sağlık ihtiyaçlarının nasıl sağlanacağı sorun oluşturmaktadır. Bu sorunların hastaların bulunduğu ev ortamında daha ekonomik olarak çözülmesi için “Evde Sağlık Hizmetleri” uygulamaya girmiştir.

            Evde Sağlık Hizmetleri nedir?

Evde Sağlık Hizmetleri daha önce ilgili dalların uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, raporlu ilaçların reçete edilmesi, süresi dolan bez ve ilaç raporlarının yenilenmesine yardımcı olunmasını kapsar. Gerekli olması halinde ilgili dal uzmanlarının görüşü alınarak gerekli konsültasyon sağlanır.

            Evde Sağlık Hizmetleri nasıl çalışır?

Evde Sağlık Hizmetleri birimi randevu sistemiyle ve mesai saatleri (08.00-17.00) içinde çalışmaktadır. Hastaların ziyaret günü ve sıklığı hastanın durumuna göre doktor tarafından belirlenir.

            Evde Sağlık Hizmetleri hangi hastalıkları kapsar?

Herhangi bir neden ile yatağa bağımlı olmuş kişilerin, KOAH ve solunum sistemi hastalıkları, terminal dönem palyatif bakım hastalıları, ileri derece kas hastalıkları, evde sağlık hizmeti alan hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı gibi tüm sağlık hizmetlerini kapsar.

            Evde Sağlık Hizmetlerine nasıl başvurulur?

Mesai saatleri içerisinde kendileri veya yakınları aracılığı ile “444 38 33” numaralı telefonu arayarak başvuru yapabilirler.  İlk kaydını “444 38 33” numaralı telefonla yaptıran hastalarımız, takip eden zamanlarda randevu almak isterlerse hastanemizin Evde Sağlık Hizmetlerine “324 22 22” numaralı telefonu arayarak başvuru yapabilirler.

   Doktor: Dr. Muhammet Oktay YÜZBAŞIOĞLU

  Hemşire: Hümeyra Zeynep UYANIK