T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Güncelleme Tarihi: 29/01/2018

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi olarak amacımız, hastalığınız ile ilgili en iyi sağlık hizmetini vermek ve en kısa zamanda iyileşmenizi sağlamaktır.

Hastanemiz size bu hizmeti verirken, Resmi Gazete'de yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde açıklanan hasta haklarını ve ihtiyaçlarını esas almaktadır. Aşağıda yer alan maddeler, hastanemizde kalış süreniz boyunca size en iyi hizmeti vermemize yardımcı olacak hak ve sorumluluklarınızı açıklayan bir özettir.

HASTA HAKLARI

 • Nazik ve özenli davranış görme hakkınız vardır.
 • Sağlık durumunuz, size uygulanacak alternatif tedavilerin riskleri, yararları ve tedavi süresince karşılaşabileceğiniz zorluklar konusunda, anlaşılır açıklıkta bilgi alma hakkınız vardır. Bu bilgiler size doktorunuz veya sağlık hizmeti veren diğer personel tarafından verilecektir.
 • Size sağlık hizmeti veren kişileri isim ve unvanlarıyla tanıma hakkınız vardır.
 • Size sunulan tedaviye "evet" deme hakkınız vardır. Aynı zamanda "hayır" deme ve tedaviyi reddetme hakkınız da vardır.
 • Size ait tıbbi kayıtlara ulaşma hakkınız vardır.
 • Doktorunuz veya sağlık hizmeti veren diğer personel tarafından yalnız olarak muayene edilmeyi isteme hakkınız vardır. Doktorunuz ile özel olarak ve doğrudan konuşma hakkınız vardır.
 • Bizden yardım istediğinizde en kısa zamanda size yanıt vermemizi bekleme hakkınız vardır.
 • Yanlış bir şey olduğunda; aileniz veya vasiniz aracılığı ile bile olsa, bize iletme hakkınız vardır. Biz, bunu bir şikayetin dile getirilmesi olarak kabul ederiz ve size verilen bakım bundan hiçbir şekilde etkilenmez.
 • Çözemediğiniz bir probleminizin olması durumunda, hastanemizin Hasta İlişkileri Bölümü ile temas kurabilirsiniz.

HASTA SORUMLULUKLARI

 • Doktorunuza; mevcut şikayetleriniz, geçirdiğiniz hastalıklar, uygulanan tedaviler, kullandığınız ilaçlar ve sağlığınızla ilgili diğer konularda tam ve doğru bilgi verme sorumluluğunuz vardır.
 • Size sağlık hizmeti veren doktor, hemşire ve diğer personele saygılı davranma, acil durumlar dışında makul saatlerde görüşme talep etme, hastane içindeki talimat ve uyarılara uyma sorumluluğunuz vardır.
 • Doktorunuz ve diğer personelin direktiflerine elinizden geldiği kadar uyma ve bir sorunuz olduğu taktirde alternatif uygulamalar hakkında yine bu kişilerle görüş alışverişi yapma sorumluluğunuz vardır.
 • Diğer hastaların rahatsız edilmeden sağlık hizmeti alma hakkına saygılı olma, ziyaretçi ve refakatçilerinizin gürültü yapmamalarını sağlama sorumluluğunuz vardır.
 • Hastane içerisindeki sigara içme ve cep telefonu kullanma ile ilgili sınırlamalara uyma sorumluluğunuz vardır.
 • Size sunulan sağlık hizmetinin bedelini karşılama ve ödeme koşullarınız konusunda tam ve doğru bilgi verme sorumluluğunuz vardır.