T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

18 Kasım: Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü

Güncelleme Tarihi: 02/11/2018

18 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü

HACI İZZET BAYSAL YUNAK DEVLET HASTANESİ
SAĞLIKLI GÜNLER DİLER...


Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akılcı olmayan ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Bu bağlamda Ülkemizde "Akılcı İlaç Kullanımı  ( AİK ) Programı" yürütülmektedir. Bu program kapsamında DSÖ'nün önerileri doğrultusunda " Akılcı İlaç Kullanımı ( AİK ) Ulusal Eylem Planı 2014-2017 "hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
 
Bu plan dahilinde " Antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması " öncelikli faaliyet alanlarından biridir. Dünya Sağlık Örgütü ( DSÖ ), 18 Kasım’ı içine alan haftayı akılcı antibiyotik kullanımıyla ilgili hafta olarak ilan etmiştir. Bu amaçla 17-21 Kasım 2015 tarihleri arasında Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU ve Sağlık Bakanlığı “ Sağlık, Aile, Çalı??ma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR’ın iştirakleriyle İstanbul Şişli Grand Cehavir Otel & Convention Center’da “ Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu ” ile “ Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörleri Toplantısı ” gerçekleştirilmiştir.
 
81 il temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleşen toplantıya; İlimiz adına Sayın Sağlık Müdürümüz Dr. Ahmet ÖZER, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Kürşat ARIKAN, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kadir Çağlar ÇATAK, İl Sağlık Müdür Yardımcımız ve Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörü Dr. Sadettin ÖZSÜREKCİGİL, Ecz. Yüksel COŞKUN, Dr. Yakup YILANCIOĞLU, Dr. Mehmet İsmet ULUYURT, Dr. Hanife SAMSA, Ecz. Ülgen Tevhide CEMİLOĞLU, Ecz. Mustafa KIRAN ve Tıbbi Sekreter Hanife Hande SÜNGÜ katılmış olup İlimiz adına Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürü Ecz. Yüksel COŞKUN, ilimizde yürütülen Akılcı İlaç Kullanımı faaliyetleriyle ilgili olarak sunum gerçekleştirmiştir. Sunumda; İlimizde yürütülen Akılcı İlaç Kullanımı ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı faaliyetlerine yer verilerek  ilimizde uzman hekim ve aile hekimleri tarafından reçete edilen antibiyotik oranının 2013 yılı Ocak ayında  %50.62 olduğu ve 2015 yılı Ağustos ayı itibarıyla bu oranın %37.05’e gerilediği RBS sistemi verileriyle katılımcılara anlatılmıştır. 
 
Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü çalışmalarından dolayı, İlimize Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU imzasıyla TEŞEKKÜR BELGESİ verilmiştir. Akılcı İlaç Kullanımı ve özellikle Akılcı Antibiyotik Kullanımı ile ilgili faaliyetlerimiz devam etmektedir.  
 
ANTİBİYOTİĞİMİZİ AKILCI KULLANALIM!!!
 
Bizim de ülkemizde direnç gelişimini önlemek ve oranlarını düşürmek için  antibiyotikleri doğru kullanma konusunda toplum olarak farkındalığımızı ve duyarlılığımızı artırmamız gerekmektedir. Bu amaçla 2008 yılından bu yana düzenlenen 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü nedeniyle ülke çapında duyarlılığı artırıcı kampanyalar düzenlenmektedir.
 
Akılcı antibiyotik kullanımı konusunda
 
Halkımız;
Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanmamalıdır.
Özellikle grip ya da nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin tedavide yeri olmadığını unutmamalıdır.
Hekim önerdiğinde antibiyotikleri mutlaka verilen doz, şekil ve sürede kullanmalıdır.
Hasta kendisini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin belirttiği süreden önce sonlandırmamalıdır.
 
Hekimlerimiz;
Antibiyotikleri yalnızca bakteri enfeksiyonlarının tedavisi için önermelidir. Bu enfeksiyonların doğru tanısı için gerektiğinde laboratuvar ile işbirliği yapmalıdır.
Grip ve nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde antibiyotiklerin yeri olmadığını hastalara iyice anlatmalı, hasta ısrar etse bile bu gibi durumlarda antibiyotik önermemelidir.
Hastaya hastalığı ve tedavisi hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapmalıdır.
 
Eczacılarımız;
Reçetesiz antibiyotik talep eden hastalara, antibiyotiğin soğuk algınlığı, nezle gibi virüslere bağlı hastalıklarda kullanılmayacağı konusunda bilgilendirme yapmalı, antibiyotiklerin mutlaka reçete ile kullanılması gerektiği konusunda bilgi vermeli ve hekime yönlendirmelidir.
Reçete varlığında da hastanın tedaviyi hekimin önerdiği şekilde uygulaması için gereken bilgiyi vermeli ve bunun iyice anlaşıldığından emin olmalıdır.
Hastalara, daha önceki bir hastalığında kullandığı antibiyotiğin, tekrar benzer hastalığa yakalansa bile hekime danışmadan kullanmaması gerektiği konusunda bilgi vermelidir. 
 
Antibiyotikler;
 
Ateş Düşürmez
 
Ağrı Dindirmez
 
Virüslere Bağlı Enfeksiyonları Tedavi Edemez
 
Yaygın ve Yanlış Kullanıldığında Hızla Direnç Gelişir.
 
Antibiyotik Farkındalık Günü’nün  (18 Kasım) Farkında Olun
 
Sevgili Hekimlerimiz; Gereksiz Yere Antibiyotik Reçete Etmeyiniz,
 
Sevgili Vatandaşlarımız; Hekiminize Danışmadan Asla Antibiyotik Kullanmayınız.
 
Direnç Geliştiğinde Antibiyotikler Esas Etki Beklediğimiz Bakterilerin Neden Olduğu Enfeksiyonların Tedavisinde de Etkisiz Hale Gelir.