T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu Görev Yetki ve Sorumlulukları

Güncelleme Tarihi: 29/01/2018

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu Görev Yetki ve Sorumlulukları

GÖREV TANIMI:

Sağlık Bakanlığının 14.05.2012 tarih ve 2012/23 sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Genelgesi gereğince

hastanemiz de; kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan

sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yapmak

İdari Olarak              : İdari ve Mali işler Müdürü

İşleyiş Olarak          : İdari ve Mali işler Müdür Yrd.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • Talep ve şikâyetleri kabul eder.
  • Başvuruları değerlendirerek raporlar,
  • Gerekli düzenleyici /önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur.
  • Şiddet olaylarını Bakanlık Beyaz Kod Birimine bildirir, eş zamanlı olarak olayı kurumun hukuk birimine ve adli

mercilere intikal ettirir.

  • Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.
  • Aylık olarak başhekime rapor sunar.
  • Birim çalışanı ya da şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından Bakanlık Alo 113 numaralı Beyaz Kod Birimi telefonuna doğrudan bildirim yapabilir.
  • Vatandaşı, Şiddete uğrayan sağlık çalışanının, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme hakkının bulunduğu hizmet alma sürecinin aksayabileceği yönünde bilgi verir.
  • Vatandaşın sağlık çalışanının, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde mutlaka yargılanacağı konusunda (pano/afiş/büroşür vb)gibi vasıtalarla bilgilendirir.

Hizmetten çekilme talebi kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilir.

İLGİLİ DOKÜMAN

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ GENELGESİ

ÇALIŞAN HAKLARI+VE+GÜVENLİĞİ+BİRİMİ.jpg